Danışmanlık

Sunduğumuz hizmetler;
• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Danışmanlığı
• TSE Hizmet Yeri Yeterlik ve Ürün Belgelendirme
• Toprak Koruma Projelerinin Hazırlanması
• Tarım Dışı Kullanım İzinlerinin Alınması
• Çevresel Yatırım Danışmanlığı
• Yatırım Teşvik Belgesi Alınması
• KOSGEB, TÜBİTAK, Ajans, Bakanlık hibe proje hazırlama ve yürütme