Mühendislik

Piramen Mühendislik şirketi olarak çevre mühendisliği alanında gerekli tüm belgelerini hukuki alanda tamamlamış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı bir Çevre Danışmanlık şirketiyiz.

Sunduğumuz hizmetler;
• ÇED Kapsam Dışı, Gerekli Değildir ve Olumlu Belgesinin Alınması,
• Çevre Danışmanlık Hizmeti Verilmesi,
• Çevre İzin/Lisans Belgelerinin Alınması,
• Tehlikeli/Tehlikesiz/Ambalaj Geri Kazanım Lisanslarının Alınması,
• Tehlikesiz Atık Toplama – Ayırma Belgesinin Alınması,
• Çevre Yönetim Planı, Atık Yönetim Planı Hazırlanması,
• Atık Yönetim Danışmanlığı,
• İçme Suyu Arıtma Tesisi proje ve uygulaması,
• Atıksu Arıtma Tesisi proje ve uygulaması,

Piramen Mühendislik Şirketi olarak; işletmenizin çevre mühendisi ile çalışmasının öncelikle doğaya katkı sağladığını, akabinde doğal kaynakların korunması sayesinde bu durumun firmaların üretim kapasitesini arttırdığını söylüyoruz.